English Român

מחלות כליה (נפרולוגיה)

תחום הרפואה המתמחה במחלות של הכליות בילדים, כגון: אי-ספיקת כליות, דיאליזה, טיפולים הקשורים בהשתלות כליה, כליה פוליציסטית וכן גידולים שפירים וממאירים של הכליות.