English Român

אורולוגיה - דרכי השתן

תחום הרפואה המתמחה במחלות דרכי השתן בילדים, כגון: מומים מולדים של הכליות, מומים מולדים של הפין כגון היפו-ספאדיאס ואפי-ספאדיאס, ריפלוקס של שתן, שלפוחית נוירוגנית.