English Român

נאונטולוגיה – פגות ויילודים

תחום הרפואה המתמחה במחלות של פגים ויילודים, כגון: משקל לידה נמוך, מומים מולדים, בעיות ריאה ובעיות בדרכי העיכול.