English Român

אנדוקרינולוגיה (כולל סכרת)

תחום הרפואה המתמחה במערכת ההורמונאלית בילדים, כגון: סכרת, מחלות בלוטת התריס, מחלות בלוטת האדרנל (כגון מחלת קושינג), היפוגונדיזם
(תת-פעילות של האשכים או של השחלות), איחור או הקדמה של תקופת ההתבגרות, עיכוב בגדילה לגובה.