English Român

קרדיולוגיה – מחלות לב

תחום הרפואה המתמחה במחלות לב של ילדים, כגון: מחלות לב מולדות, מומי לב מולדים, הפרעות בקצב הלב, אלקטרופיזיולוגיה בילדים.