English Român

המאטולוגיה – מחלות הדם

תחום הרפואה המתמחה בטיפול במחלות דם ומח עצם בילדים, כגון: הפרעות קרישה, אנמיה, תחום זה לעתים משיק עם אונקולוגית ילדים בטיפול בלויקמיה ולימפומה.