English Român
מאחלים שנת 2020 בריאה ומאושרת!
והרבה אנרגיות טובות!

ינואר 2020:
שירות ייחודי למשלוח ביופסיה לקבלת חוות דעת שנייה מרופא פתולוג מומחה בארה"ב תוך חמישה ימי עבודה בלבד.
עבודה עם בתי החולים המובילים בארה"ב:
דנה פארבר, אוניברסיטת הרווארד, מ.ד. אנדרסון, מיו קליניק.

דצמבר 2019:
חוות דעת שנייה לטיפול בסרטן הרחם מפרופסור מורי מארקמן, מומחה בגניקו-אונקולוגיה שהיה מנהל מחלקה גניקואונקולוגיה בבית החולים מ.ד. אנדרסון בטקסס ובית החולים קליבלנד קליניק.

-------------------------------------------------
מאחלים שנת 2020 בריאה ומאושרת!
והרבה אנרגיות טובות!

ינואר 2020:
שירות ייחודי למשלוח ביופסיה לקבלת חוות דעת שנייה מרופא פתולוג מומחה בארה"ב תוך חמישה ימי עבודה בלבד.
עבודה עם בתי החולים המובילים בארה"ב:
דנה פארבר, אוניברסיטת הרווארד, מ.ד. אנדרסון, מיו קליניק.

דצמבר 2019:
חוות דעת שנייה לטיפול בסרטן הרחם מפרופסור מורי מארקמן, מומחה בגניקו-אונקולוגיה שהיה מנהל מחלקה גניקואונקולוגיה בבית החולים מ.ד. אנדרסון בטקסס ובית החולים קליבלנד קליניק.

-------------------------------------------------
מאחלים שנת 2020 בריאה ומאושרת!
והרבה אנרגיות טובות!

ינואר 2020:
שירות ייחודי למשלוח ביופסיה לקבלת חוות דעת שנייה מרופא פתולוג מומחה בארה"ב תוך חמישה ימי עבודה בלבד.
עבודה עם בתי החולים המובילים בארה"ב:
דנה פארבר, אוניברסיטת הרווארד, מ.ד. אנדרסון, מיו קליניק.

דצמבר 2019:
חוות דעת שנייה לטיפול בסרטן הרחם מפרופסור מורי מארקמן, מומחה בגניקו-אונקולוגיה שהיה מנהל מחלקה גניקואונקולוגיה בבית החולים מ.ד. אנדרסון בטקסס ובית החולים קליבלנד קליניק.

-------------------------------------------------
מאחלים שנת 2020 בריאה ומאושרת!
והרבה אנרגיות טובות!

ינואר 2020:
שירות ייחודי למשלוח ביופסיה לקבלת חוות דעת שנייה מרופא פתולוג מומחה בארה"ב תוך חמישה ימי עבודה בלבד.
עבודה עם בתי החולים המובילים בארה"ב:
דנה פארבר, אוניברסיטת הרווארד, מ.ד. אנדרסון, מיו קליניק.

דצמבר 2019:
חוות דעת שנייה לטיפול בסרטן הרחם מפרופסור מורי מארקמן, מומחה בגניקו-אונקולוגיה שהיה מנהל מחלקה גניקואונקולוגיה בבית החולים מ.ד. אנדרסון בטקסס ובית החולים קליבלנד קליניק.

-------------------------------------------------
מאחלים שנת 2020 בריאה ומאושרת!
והרבה אנרגיות טובות!

ינואר 2020:
שירות ייחודי למשלוח ביופסיה לקבלת חוות דעת שנייה מרופא פתולוג מומחה בארה"ב תוך חמישה ימי עבודה בלבד.
עבודה עם בתי החולים המובילים בארה"ב:
דנה פארבר, אוניברסיטת הרווארד, מ.ד. אנדרסון, מיו קליניק.

דצמבר 2019:
חוות דעת שנייה לטיפול בסרטן הרחם מפרופסור מורי מארקמן, מומחה בגניקו-אונקולוגיה שהיה מנהל מחלקה גניקואונקולוגיה בבית החולים מ.ד. אנדרסון בטקסס ובית החולים קליבלנד קליניק.

-------------------------------------------------
מאחלים שנת 2020 בריאה ומאושרת!
והרבה אנרגיות טובות!

ינואר 2020:
שירות ייחודי למשלוח ביופסיה לקבלת חוות דעת שנייה מרופא פתולוג מומחה בארה"ב תוך חמישה ימי עבודה בלבד.
עבודה עם בתי החולים המובילים בארה"ב:
דנה פארבר, אוניברסיטת הרווארד, מ.ד. אנדרסון, מיו קליניק.

דצמבר 2019:
חוות דעת שנייה לטיפול בסרטן הרחם מפרופסור מורי מארקמן, מומחה בגניקו-אונקולוגיה שהיה מנהל מחלקה גניקואונקולוגיה בבית החולים מ.ד. אנדרסון בטקסס ובית החולים קליבלנד קליניק.

-------------------------------------------------
מאחלים שנת 2020 בריאה ומאושרת!
והרבה אנרגיות טובות!

ינואר 2020:
שירות ייחודי למשלוח ביופסיה לקבלת חוות דעת שנייה מרופא פתולוג מומחה בארה"ב תוך חמישה ימי עבודה בלבד.
עבודה עם בתי החולים המובילים בארה"ב:
דנה פארבר, אוניברסיטת הרווארד, מ.ד. אנדרסון, מיו קליניק.

דצמבר 2019:
חוות דעת שנייה לטיפול בסרטן הרחם מפרופסור מורי מארקמן, מומחה בגניקו-אונקולוגיה שהיה מנהל מחלקה גניקואונקולוגיה בבית החולים מ.ד. אנדרסון בטקסס ובית החולים קליבלנד קליניק.

-------------------------------------------------
מאחלים שנת 2020 בריאה ומאושרת!
והרבה אנרגיות טובות!

ינואר 2020:
שירות ייחודי למשלוח ביופסיה לקבלת חוות דעת שנייה מרופא פתולוג מומחה בארה"ב תוך חמישה ימי עבודה בלבד.
עבודה עם בתי החולים המובילים בארה"ב:
דנה פארבר, אוניברסיטת הרווארד, מ.ד. אנדרסון, מיו קליניק.

דצמבר 2019:
חוות דעת שנייה לטיפול בסרטן הרחם מפרופסור מורי מארקמן, מומחה בגניקו-אונקולוגיה שהיה מנהל מחלקה גניקואונקולוגיה בבית החולים מ.ד. אנדרסון בטקסס ובית החולים קליבלנד קליניק.

-------------------------------------------------
מאחלים שנת 2020 בריאה ומאושרת!
והרבה אנרגיות טובות!

ינואר 2020:
שירות ייחודי למשלוח ביופסיה לקבלת חוות דעת שנייה מרופא פתולוג מומחה בארה"ב תוך חמישה ימי עבודה בלבד.
עבודה עם בתי החולים המובילים בארה"ב:
דנה פארבר, אוניברסיטת הרווארד, מ.ד. אנדרסון, מיו קליניק.

דצמבר 2019:
חוות דעת שנייה לטיפול בסרטן הרחם מפרופסור מורי מארקמן, מומחה בגניקו-אונקולוגיה שהיה מנהל מחלקה גניקואונקולוגיה בבית החולים מ.ד. אנדרסון בטקסס ובית החולים קליבלנד קליניק.

-------------------------------------------------
מאחלים שנת 2020 בריאה ומאושרת!
והרבה אנרגיות טובות!

ינואר 2020:
שירות ייחודי למשלוח ביופסיה לקבלת חוות דעת שנייה מרופא פתולוג מומחה בארה"ב תוך חמישה ימי עבודה בלבד.
עבודה עם בתי החולים המובילים בארה"ב:
דנה פארבר, אוניברסיטת הרווארד, מ.ד. אנדרסון, מיו קליניק.

דצמבר 2019:
חוות דעת שנייה לטיפול בסרטן הרחם מפרופסור מורי מארקמן, מומחה בגניקו-אונקולוגיה שהיה מנהל מחלקה גניקואונקולוגיה בבית החולים מ.ד. אנדרסון בטקסס ובית החולים קליבלנד קליניק.

-------------------------------------------------
מאחלים שנת 2020 בריאה ומאושרת!
והרבה אנרגיות טובות!

ינואר 2020:
שירות ייחודי למשלוח ביופסיה לקבלת חוות דעת שנייה מרופא פתולוג מומחה בארה"ב תוך חמישה ימי עבודה בלבד.
עבודה עם בתי החולים המובילים בארה"ב:
דנה פארבר, אוניברסיטת הרווארד, מ.ד. אנדרסון, מיו קליניק.

דצמבר 2019:
חוות דעת שנייה לטיפול בסרטן הרחם מפרופסור מורי מארקמן, מומחה בגניקו-אונקולוגיה שהיה מנהל מחלקה גניקואונקולוגיה בבית החולים מ.ד. אנדרסון בטקסס ובית החולים קליבלנד קליניק.

-------------------------------------------------
מאחלים שנת 2020 בריאה ומאושרת!
והרבה אנרגיות טובות!

ינואר 2020:
שירות ייחודי למשלוח ביופסיה לקבלת חוות דעת שנייה מרופא פתולוג מומחה בארה"ב תוך חמישה ימי עבודה בלבד.
עבודה עם בתי החולים המובילים בארה"ב:
דנה פארבר, אוניברסיטת הרווארד, מ.ד. אנדרסון, מיו קליניק.

דצמבר 2019:
חוות דעת שנייה לטיפול בסרטן הרחם מפרופסור מורי מארקמן, מומחה בגניקו-אונקולוגיה שהיה מנהל מחלקה גניקואונקולוגיה בבית החולים מ.ד. אנדרסון בטקסס ובית החולים קליבלנד קליניק.

-------------------------------------------------
מאחלים שנת 2020 בריאה ומאושרת!
והרבה אנרגיות טובות!

ינואר 2020:
שירות ייחודי למשלוח ביופסיה לקבלת חוות דעת שנייה מרופא פתולוג מומחה בארה"ב תוך חמישה ימי עבודה בלבד.
עבודה עם בתי החולים המובילים בארה"ב:
דנה פארבר, אוניברסיטת הרווארד, מ.ד. אנדרסון, מיו קליניק.

דצמבר 2019:
חוות דעת שנייה לטיפול בסרטן הרחם מפרופסור מורי מארקמן, מומחה בגניקו-אונקולוגיה שהיה מנהל מחלקה גניקואונקולוגיה בבית החולים מ.ד. אנדרסון בטקסס ובית החולים קליבלנד קליניק.

-------------------------------------------------
מאחלים שנת 2020 בריאה ומאושרת!
והרבה אנרגיות טובות!

ינואר 2020:
שירות ייחודי למשלוח ביופסיה לקבלת חוות דעת שנייה מרופא פתולוג מומחה בארה"ב תוך חמישה ימי עבודה בלבד.
עבודה עם בתי החולים המובילים בארה"ב:
דנה פארבר, אוניברסיטת הרווארד, מ.ד. אנדרסון, מיו קליניק.

דצמבר 2019:
חוות דעת שנייה לטיפול בסרטן הרחם מפרופסור מורי מארקמן, מומחה בגניקו-אונקולוגיה שהיה מנהל מחלקה גניקואונקולוגיה בבית החולים מ.ד. אנדרסון בטקסס ובית החולים קליבלנד קליניק.

-------------------------------------------------
מאחלים שנת 2020 בריאה ומאושרת!
והרבה אנרגיות טובות!

ינואר 2020:
שירות ייחודי למשלוח ביופסיה לקבלת חוות דעת שנייה מרופא פתולוג מומחה בארה"ב תוך חמישה ימי עבודה בלבד.
עבודה עם בתי החולים המובילים בארה"ב:
דנה פארבר, אוניברסיטת הרווארד, מ.ד. אנדרסון, מיו קליניק.

דצמבר 2019:
חוות דעת שנייה לטיפול בסרטן הרחם מפרופסור מורי מארקמן, מומחה בגניקו-אונקולוגיה שהיה מנהל מחלקה גניקואונקולוגיה בבית החולים מ.ד. אנדרסון בטקסס ובית החולים קליבלנד קליניק.

-------------------------------------------------
מאחלים שנת 2020 בריאה ומאושרת!
והרבה אנרגיות טובות!

ינואר 2020:
שירות ייחודי למשלוח ביופסיה לקבלת חוות דעת שנייה מרופא פתולוג מומחה בארה"ב תוך חמישה ימי עבודה בלבד.
עבודה עם בתי החולים המובילים בארה"ב:
דנה פארבר, אוניברסיטת הרווארד, מ.ד. אנדרסון, מיו קליניק.

דצמבר 2019:
חוות דעת שנייה לטיפול בסרטן הרחם מפרופסור מורי מארקמן, מומחה בגניקו-אונקולוגיה שהיה מנהל מחלקה גניקואונקולוגיה בבית החולים מ.ד. אנדרסון בטקסס ובית החולים קליבלנד קליניק.

-------------------------------------------------
מאחלים שנת 2020 בריאה ומאושרת!
והרבה אנרגיות טובות!

ינואר 2020:
שירות ייחודי למשלוח ביופסיה לקבלת חוות דעת שנייה מרופא פתולוג מומחה בארה"ב תוך חמישה ימי עבודה בלבד.
עבודה עם בתי החולים המובילים בארה"ב:
דנה פארבר, אוניברסיטת הרווארד, מ.ד. אנדרסון, מיו קליניק.

דצמבר 2019:
חוות דעת שנייה לטיפול בסרטן הרחם מפרופסור מורי מארקמן, מומחה בגניקו-אונקולוגיה שהיה מנהל מחלקה גניקואונקולוגיה בבית החולים מ.ד. אנדרסון בטקסס ובית החולים קליבלנד קליניק.

-------------------------------------------------
מאחלים שנת 2020 בריאה ומאושרת!
והרבה אנרגיות טובות!

ינואר 2020:
שירות ייחודי למשלוח ביופסיה לקבלת חוות דעת שנייה מרופא פתולוג מומחה בארה"ב תוך חמישה ימי עבודה בלבד.
עבודה עם בתי החולים המובילים בארה"ב:
דנה פארבר, אוניברסיטת הרווארד, מ.ד. אנדרסון, מיו קליניק.

דצמבר 2019:
חוות דעת שנייה לטיפול בסרטן הרחם מפרופסור מורי מארקמן, מומחה בגניקו-אונקולוגיה שהיה מנהל מחלקה גניקואונקולוגיה בבית החולים מ.ד. אנדרסון בטקסס ובית החולים קליבלנד קליניק.

-------------------------------------------------
מאחלים שנת 2020 בריאה ומאושרת!
והרבה אנרגיות טובות!

ינואר 2020:
שירות ייחודי למשלוח ביופסיה לקבלת חוות דעת שנייה מרופא פתולוג מומחה בארה"ב תוך חמישה ימי עבודה בלבד.
עבודה עם בתי החולים המובילים בארה"ב:
דנה פארבר, אוניברסיטת הרווארד, מ.ד. אנדרסון, מיו קליניק.

דצמבר 2019:
חוות דעת שנייה לטיפול בסרטן הרחם מפרופסור מורי מארקמן, מומחה בגניקו-אונקולוגיה שהיה מנהל מחלקה גניקואונקולוגיה בבית החולים מ.ד. אנדרסון בטקסס ובית החולים קליבלנד קליניק.

-------------------------------------------------
מאחלים שנת 2020 בריאה ומאושרת!
והרבה אנרגיות טובות!

ינואר 2020:
שירות ייחודי למשלוח ביופסיה לקבלת חוות דעת שנייה מרופא פתולוג מומחה בארה"ב תוך חמישה ימי עבודה בלבד.
עבודה עם בתי החולים המובילים בארה"ב:
דנה פארבר, אוניברסיטת הרווארד, מ.ד. אנדרסון, מיו קליניק.

דצמבר 2019:
חוות דעת שנייה לטיפול בסרטן הרחם מפרופסור מורי מארקמן, מומחה בגניקו-אונקולוגיה שהיה מנהל מחלקה גניקואונקולוגיה בבית החולים מ.ד. אנדרסון בטקסס ובית החולים קליבלנד קליניק.

-------------------------------------------------
מאחלים שנת 2020 בריאה ומאושרת!
והרבה אנרגיות טובות!

ינואר 2020:
שירות ייחודי למשלוח ביופסיה לקבלת חוות דעת שנייה מרופא פתולוג מומחה בארה"ב תוך חמישה ימי עבודה בלבד.
עבודה עם בתי החולים המובילים בארה"ב:
דנה פארבר, אוניברסיטת הרווארד, מ.ד. אנדרסון, מיו קליניק.

דצמבר 2019:
חוות דעת שנייה לטיפול בסרטן הרחם מפרופסור מורי מארקמן, מומחה בגניקו-אונקולוגיה שהיה מנהל מחלקה גניקואונקולוגיה בבית החולים מ.ד. אנדרסון בטקסס ובית החולים קליבלנד קליניק.

-------------------------------------------------
מאחלים שנת 2020 בריאה ומאושרת!
והרבה אנרגיות טובות!

ינואר 2020:
שירות ייחודי למשלוח ביופסיה לקבלת חוות דעת שנייה מרופא פתולוג מומחה בארה"ב תוך חמישה ימי עבודה בלבד.
עבודה עם בתי החולים המובילים בארה"ב:
דנה פארבר, אוניברסיטת הרווארד, מ.ד. אנדרסון, מיו קליניק.

דצמבר 2019:
חוות דעת שנייה לטיפול בסרטן הרחם מפרופסור מורי מארקמן, מומחה בגניקו-אונקולוגיה שהיה מנהל מחלקה גניקואונקולוגיה בבית החולים מ.ד. אנדרסון בטקסס ובית החולים קליבלנד קליניק.

-------------------------------------------------
מאחלים שנת 2020 בריאה ומאושרת!
והרבה אנרגיות טובות!

ינואר 2020:
שירות ייחודי למשלוח ביופסיה לקבלת חוות דעת שנייה מרופא פתולוג מומחה בארה"ב תוך חמישה ימי עבודה בלבד.
עבודה עם בתי החולים המובילים בארה"ב:
דנה פארבר, אוניברסיטת הרווארד, מ.ד. אנדרסון, מיו קליניק.

דצמבר 2019:
חוות דעת שנייה לטיפול בסרטן הרחם מפרופסור מורי מארקמן, מומחה בגניקו-אונקולוגיה שהיה מנהל מחלקה גניקואונקולוגיה בבית החולים מ.ד. אנדרסון בטקסס ובית החולים קליבלנד קליניק.

-------------------------------------------------
מאחלים שנת 2020 בריאה ומאושרת!
והרבה אנרגיות טובות!

ינואר 2020:
שירות ייחודי למשלוח ביופסיה לקבלת חוות דעת שנייה מרופא פתולוג מומחה בארה"ב תוך חמישה ימי עבודה בלבד.
עבודה עם בתי החולים המובילים בארה"ב:
דנה פארבר, אוניברסיטת הרווארד, מ.ד. אנדרסון, מיו קליניק.

דצמבר 2019:
חוות דעת שנייה לטיפול בסרטן הרחם מפרופסור מורי מארקמן, מומחה בגניקו-אונקולוגיה שהיה מנהל מחלקה גניקואונקולוגיה בבית החולים מ.ד. אנדרסון בטקסס ובית החולים קליבלנד קליניק.

-------------------------------------------------
מאחלים שנת 2020 בריאה ומאושרת!
והרבה אנרגיות טובות!

ינואר 2020:
שירות ייחודי למשלוח ביופסיה לקבלת חוות דעת שנייה מרופא פתולוג מומחה בארה"ב תוך חמישה ימי עבודה בלבד.
עבודה עם בתי החולים המובילים בארה"ב:
דנה פארבר, אוניברסיטת הרווארד, מ.ד. אנדרסון, מיו קליניק.

דצמבר 2019:
חוות דעת שנייה לטיפול בסרטן הרחם מפרופסור מורי מארקמן, מומחה בגניקו-אונקולוגיה שהיה מנהל מחלקה גניקואונקולוגיה בבית החולים מ.ד. אנדרסון בטקסס ובית החולים קליבלנד קליניק.

-------------------------------------------------
פרופסור ג'וזפה ג'יאקונה

פרופסור ג'וזפה ג'יאקונה

מומחה בעל שם עולמי בתחום סרטן הריאה

תחומי התמחות:
* סרטן ריאות, אדנוקרצינומה של הריאה, סרטן ריאה מסוג תאים קטנים
* Non-small cell lung cancer
* Small cell lung cancer

פרופסור לאונקולוגיה במרכז לומברדי לסרטן, אוניברסיטת ג'ורג'טאון, וושינגטון. מומחה בעל שם עולמי בתחום טיפול בסרטן הריאה, פרופסור ג'יאקונה שימש כמנהל היחידה לאונקולוגיה במרכז האמריקאי לחקר הסרטן:
Center for Cancer Research of the National Cancer institute.
חוקר מוביל בסרטן הריאות, פרסם מעל 500 מאמרים ו 30 פרקים בספרי רפואה.
פרופסור מיטצ'ל ברגר

פרופסור מיטצ'ל ברגר

נשיא האיגוד האמריקאי לנוירוכירורגיה מנתח מח בעל שם עולמי בנוירו-אונקולוגיה


תחומי התמחות:
* נוירוכירורגיה נוירואונקולוגיה, ניתוחים לגידולי מח ועמוד שדרה
* גליובלסטומה, מנינגיומה, אסטרוציטומה

מנהל המחלקה הנוירוכירורגית באוניברסיטת סאן פרנסיסקו. מומחה מוביל בארה"ב ובעל שם עולמי בתחום הניתוחים להסרת גידולים ממאירים ושפירים במח ובעמוד השדרה במבוגרים ובילדים, ובטיפול באפילפסיה על רקע גידול מוחי. בעל ניסיון רב וייחודי במיפוי מוחי, בשימוש ב"סכין גאמה" – Gamma Knife, ניתוחים מורכבים להסרת גידולים במח ובעמוד השדרה, טיפול בגליובלסטומה, טיפול במנינגיומה.
פרופסור מרטין סבאג'

פרופסור מרטין סבאג'

מומחה עולמי וחלוץ בתחום אנדוקרינולוגיה בילדים התמחות בהפרעות גדילה וטיפול בהורמון הגדילה


תחומי התמחות:
* הפרעות גדילה וטיפול בהורמון הגדילה Growth Hormone
* מחלת קושינג ומחלות בלוטת התריס בילדים.

פרופסור אמריטוס באנדוקרינולוגיה פדיאטרית, בית החולים בארטס ובית הספר לרפואה בלונדון. חוקר בתחום הורמון הגדילה, IGF, גדילה נורמטיבית, הפרעות גדילה מורכבות, טיפול באמצעות הורמון הגדילה.
פרופסור סבאג' היה המזכיר הכללי של האיגוד האירופאי לאנדוקרינולוגיה בילדים, הוא פרסם מאות מאמרים ומחקרים בתחום וכתב ספרי רפואה על הפרעות גדילה.
פרופסור ג'סטין סטבינג

פרופסור ג'סטין סטבינג

מומחה בעל מוניטין עולמי באונקולוגיה

תחומי התמחות:
* סרטן השד, גנטיקה של סרטן שד.
* גידולים במערכת העיכול (ושט, קיבה, מעי דק, מעי גס, לבלב, כבד).
* טיפולים חדשניים באונקולוגיה (גידולים סולידיים).

מומחה מייעץ באונקולוגיה, אימפריאל קולג', לונדון. בוגר אוניברסיטת אוקספורד ובית החולים ג'ון הופקינס בארה"ב.
בעל תוארPhD במחקר בתחום פעילות מערכת החיסון על סרטן. קלינאי וחוקר מוערך, פרסם מעל 400 מאמרים ומחקרים ובשנת 2011 פרסם גילוי של גן הקשור לסרטן בירחון הרפואי Nature .

פרופסור ברטון אייזנברג

פרופסור ברטון אייזנברג

מומחה לכירורגיה אונקולוגית מהמנוסים בעולם בתחומו

תחומי התמחות:
* כירורגיה כללית, כירורגיה אונקולוגית בסרטן השד.
* ניתוחים לגידולי מערכת העיכול (ושט, קיבה, מעי דק ומעי גס).
* טיפול ניתוחי בגידולי סרקומה, מלאנומה וסרטן העור.
סגן מנהל מרכז נוריס קוטון לסרטן, בית החולים דרט'מות-היצ'קוק בניו המפשיר.

התמחה בכירורגיה אונקולוגית בבית החולים מ.ד. אנדרסון בטקסס:
MD Anderson Cancer Center.
תת התמחות בבית החולים ממוריאל סלואן קטרינג בניו-יורק:
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York
פרופסור חיים פוטרמן

פרופסור חיים פוטרמן

ראומטולוג מהמובילים בעולם בטיפול בלופוס ומחלות פרקים

תחומי התמחות:
* מומחה לראומטולוגיה
* טיפול בלופוס מורכב, פגיעה כלייתית בלופוס (לופוס נפריטיס) דלקות פרקים ופיברומיאלגיה.
* מומחה ברפואה פנימית וראומטולוגיה, התמחות בטיפול בלופוס.

מנהל היחידה הראומטולוגית בבית החולים איינשטיין-מונטיפיורי, ניו יורק, מנהל האגודה לאימונולוגיה קלינית.
חוקר בתחום פעילות מערכת החיסון בלופוס, פיתוח ומחקר בתחום טיפולים חדשים בלופוס ובדיקות דם לאבחון מוקדם של פגיעה כלייתית בלופוס.

יעוץ עם רופא מומחה מחו"ל.
יעוץ וארגון ניתוח בחו"ל או טיפול רפואי בחו"ל.
חוות דעת רפואית שנייה מרופא בחו"ל בעל ניסיון רב בתחומו.
בחירה אישית והתאמה של הרופא המומחה מחו"ל באופן גלוי ומוסבר מראש, לפני הזמנת חוות הדעת הרפואית.
השירות מוכר להחזר ע"י מרבית פוליסות הבריאות הפרטיות.

• מחקר מקצועי למציאת רופא מומחה בחו"ל
• מציאת המומחה ללא עלות וללא התחייבות
• תרגום תיק רפואי ושליחתו לרופא בחו"ל
• טיפול אישי ומקצועי לאורך כל הדרך
• שירות ייחודי למחלות נדירות וסיבוכים נדירים

בסט מד אופיניון היא החברה המובילה בישראל בתחום חוות דעת ויעוץ עם רופא מומחה מחו"ל וסיוע בקבלת טיפול רפואי וניתוח בחו"ל.
אנו עובדים ומשתפים פעולה עם קולקטיבים מובילים וחברות רבות בישראל בכדי לסייע לעובדים ובני משפחותיהם.
פנו אלינו לקבל חוות דעת רפואית שנייה ונשמח לעזור.

עבודה עם הקולקטיבים המובילים בישראל:
• "חבר"
• נעמת
• הסתדרות המורים
• אמדוקס
• אינטל
• וארגונים נוספים...

עבודה עם לקוחות כל חברות הביטוח המובילות בישראל.
פנו אלינו בכדי לבדוק זכאותכם לחוות דעת רפואית שניה, יעוץ עם רופא מחו"ל, טיפול רפואי בחו"ל, ניתוח בחו"ל.
סיוע בקבלת שיפוי לבעלי ביטוח רפואי פרטי הכולל סעיף חוות דעת רופא מחו"ל.

סיוע ללקוחות כל חברות הביטוח בישראל:
• הראל
• כלל
• מגדל
• פניקס
• AIG
• ואחרות...